Einde van een tijdperk
De afgelopen maanden hebben wij gezocht naar mogelijkheden om tot een doorstart van ons BurenToenTheater te komen. Helaas is dit niet gelukt. we hebben het besluit moeten nemen dat het doek valt na vijf prachtige producties.

Privacyverklaring

Stichting BurenToenTheater is als volgt te bereiken:

 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel 30249308
 • E-mailadres: info@burentoentheater.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Stichting BurenToenTheater kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u op enigerlei wijze meewerkt aan een productie van BurenToenTheater en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier heeft verstrekt.

Stichting BurenToenTheater kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam​
 • Uw geslacht
 • Uw geboortedatum
 • Uw telefoon- en/of mobiele nummer
 • Uw e-mailadres

Bij kinderen <16 jaar bewaren wij tevens naam, telefoonnummer en e-mailadres van ouder(s) of verzorger(s)

 • Beeld- en geluidsopnames van repetities en voorstellingen
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@burentoentheater.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom Stichting BurenToenTheater gegevens nodig heeft:
Stichting BurenToenTheater verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen. Daarnaast kan Stichting BurenToenTheater uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van communicatie- promotie- productiedoeleinden.

Concreet verwerkt Stichting BurenToenTheater uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief of een gerichte mailing
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze productie voor te bereiden en uit te voeren
 • U te informeren over wijzigingen
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Promotie voor de producties/voorstellingen

Hoe lang bewaart Stichting BurenToenTheater gegevens:

Uw persoonsgegevens worden verzameld tot en met de aanvang van de eerstvolgende productie dus maximaal 6 jaar na het aanleveren/verzamelen van de gegevens en dit wordt stilzwijgend verlengd bij inschrijving voor een volgende productie.

Delen met anderen:
Stichting BurenToenTheater verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de voorbereiding en uitvoering van onze producties of om  te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting BurenToenTheater blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Stichting BurenToenTheater gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

In kaart brengen websitebezoek:
Op de website van Stichting BurenToenTheater worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting BurenToenTheater gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of  bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting BurenToenTheater en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@burentoentheater.nl

Beveiligen:
Stichting BurenToenTheater neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting BurenToenTheater maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@burentoentheater.nl.